โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

Adobe Acrobat Document คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 585.9 KB