โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.8 KB