โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือขั้นตอนการขอหลักฐานการเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.99 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 652.32 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งแม่บท-ของแต่ล่ะกลุ่มบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.46 KB