โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการของงานทะเบียนนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.56 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการของงานแนะแนว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.61 KB