โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงาน โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.78 MB