โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การนำเสนอโครงงานคุณธรรม
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอโครงงานคุณธรรม และนำเสนอผลการจัดกิจกรรมนวัตกรรมระดับคุณภาพโรงเรียน ระดับดวงที่ 3 ตามแนวทางกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมและรองรับการประเมินกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับดาวดวงที่ 4 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอให้การนำเสนอผลงานครั้งนี้เป็นผลงานที่มีคุณภาพของโรงเรียนของเราต่อไปค่ะ
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2563,19:10   อ่าน 36 ครั้ง