โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1,ชั้น ม.4 และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1,ชั้น ม.4 
และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

               
               วันที่ 9 พฤษภาคม 2565     ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1และ ชั้น ม 4

               วันที่ 10 พฤษภาคม 2565    เปิดภาคเรียนทุกระดับชั้น


*หมายเหตุ : โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ขอความร่วมมือนักเรียนที่ยังไม่เดินทางกลับต่างจังหวัด ให้เดินทางกลับมากักตัวและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2565,12:22   อ่าน 420 ครั้ง