โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
แผนดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนปฏิบัตราชการ2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.8 MB