โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
สาระที่ 2
สาระที่ 2 การเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว