โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
คณะผู้บริหาร

นางสาวนิตยาพร อำนวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 065-1232979

ดร.รุ่งทิพย์ ยงเพชร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา