โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
คณะผู้บริหาร

นางสาวนิตยาพร อำนวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 065-1232979
อีเมล์ : admin@klwk.ac.th