โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการกิจกรรม
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 66
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลขายอาหารโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 66
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
รับสมัคร การแข่งขันมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ กลค.
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 66
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬายูโด ประเภทต่อสู้ทีมชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม ในการเเข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 " เทียนนกแก้วเกมส์ " ณ จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
SAR โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66

โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปนะจำปี 2565
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1,ชั้น ม.4 และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 65
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 65
การเปิดเรียนรูปแบบปกติ ( On -Site) ทุกชั้นเรียน
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 65
การจัดการเรียนการสอนแบบ On-Line ฉบับที่ 4
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - วันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นรูปแบบ Online ,On hand , และ On demand
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 65
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
แจ้งแนวปฏิบัติ การรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
แจ้งการจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 64
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ การรับมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 64
ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลขายอาหาร
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 64
ประกา่ศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64