โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : อาณาจักรอยุธยา s-click-innovation นายโกวิท วันศรี https://sites.google.com/obec.moe.go.th/s-click-innovation-ayuttaya-ko
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2564,22:50  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบเสนอผลงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ปี 60
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,11:03  อ่าน 1138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ปี 59
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,11:01  อ่าน 411 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบประวัติและผลงานรางวัลพระพฤหัสบดี
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,06:37  อ่าน 5271 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบประวัติและผลงานครูดีในดวงใจ .
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,06:31  อ่าน 390 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC A WARDS) ด้านบริหารจัดการ ปี 60
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,22:49  อ่าน 355 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนชุดที่ 3 เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจ เงินตรา สมัยอยุธยา
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,21:18  อ่าน 340 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนชุดที่ 2 เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,21:14  อ่าน 346 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนชุดที่ 1 เรื่อง การสถาปนากรุงศรีอยุธยา
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,21:03  อ่าน 293 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุเกียรติคุณ. ปี 58
ชื่ออาจารย์ : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,11:10  อ่าน 283 ครั้ง
รายละเอียด..